Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

edit

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 2

Γνωριμία με μαθητές, ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συζήτηση για τις ενότητες που θα ασχοληθούμε.

Επίσκεψη σε εργαστήριο. Είσοδος στο λειτουργικό σύστημα με κωδικούς πρόσβασης. Πλατφόρμα e-me. Επίσκεψη στην κυψέλη της τάξης.

Λάβετε θέσεις (Κατανομή θέσεων). 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ώρες: 4

 

Α. Δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ
A1. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Οδηγίες)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γιορτές – Εκδηλώσεις (28η Οκτωβρίου)

Με τις ενότητες Α2 και Γ θα ασχοληθούμε αργότερα.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 4

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Β. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ (Οδηγίες)
Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

*Με τις ενότητες Β2 και Γ' θα ασχοληθούμε αργότερα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 3

Δ. Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο
Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό (
Οδηγίες)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ώρες: 3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ώρες: 4


*Β2. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Γ. Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ 
Γ1. Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα (
Οδηγίες)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ώρες: 4

ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (25 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Γ2. Προγραμματίζω τον υπολογιστή (Οδηγίες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ώρες: 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΠΑΣΧΑ

ΜΑΙΟΣ
Ώρες: 4

*Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα (Οδηγίες)
ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Γ3. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ (Οδηγίες)
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ώρες: 2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

 

 

 

Βιβλία Ε΄Δημοτικού

Βιβλία Στ΄Δημοτικού