Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

edit

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είσοδος στο λειτουργικό σύστημα με κωδικούς πρόσβασης. Πλατφόρμα e-me.

Επίσκεψη στην κυψέλη της τάξης.

Ονόματα

Λάβετε θέσεις (Κατανομή θέσεων). 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ώρες: 4

 

Α. Δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ
A1. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Οδηγίες)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αποθήκευση εικόνας

Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα (Οδηγίες)
ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Γιορτές – Εκδηλώσεις (28η Οκτωβρίου)

Με την ενότητα Γ* θα ασχοληθούμε αργότερα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

CODE.ORG4

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 4

 

Β. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ (Οδηγίες)
Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

CODE.ORG4

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 3

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

CODE.ORG4

*Με την ενότητα Γ' θα ασχοληθούμε αργότερα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ώρες: 3

Β2. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Λάβετε θέσεις (νέος διαγωνισμός)

Δ. Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο
Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό (
Οδηγίες)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

CODE.ORG4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ώρες: 4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γ. Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ 
Γ1. Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα (
Οδηγίες)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Γ2. Προγραμματίζω τον υπολογιστή (Οδηγίες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

CODE.ORG4

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ώρες: 4

ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (25 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Γ2. Προγραμματίζω τον υπολογιστή (Οδηγίες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

CODE.ORG4

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ώρες: 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΠΑΣΧΑ

CODE.ORG4

ΜΑΙΟΣ
Ώρες: 4

*Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα (Οδηγίες)
ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Γ3. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ (Οδηγίες)
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

CODE.ORG4

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ώρες: 2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (dimpapp)
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

CODE.ORG4

 

 

 

Βιβλία Ε΄Δημοτικού

Βιβλία Στ΄Δημοτικού

 

3 A1. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Ε΄- Στ’ τάξη

3 Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα Ε- Στ’ τάξη

3 Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο-Επικοινωνώ και συνεργάζομαι Ε΄- Στ’ τάξη

3 Γ1. Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Ε΄- Στ΄τάξη

3 Γ2. Προγραμματίζω τον υπολογιστή Ε΄- Στ΄ τάξη

3 Γ3. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ Ε΄- Στ’ τάξη

3 Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό Ε΄ Στ’ τάξη