Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

edit

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 2

Γνωριμία με μαθητές, ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συζήτηση για τις ενότητες που θα ασχοληθούμε.

Επίσκεψη σε εργαστήριο. Είσοδος στο λειτουργικό σύστημα με κωδικούς πρόσβασης. Πλατφόρμα e-me. Επίσκεψη στην κυψέλη της τάξης.

Λάβετε θέσεις (Κατανομή θέσεων). 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ώρες: 4

 

Α. Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ
A1. Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή
(Οδηγίες)
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 (Θεωρία)

Ασκήσεις ΤΠΕ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ 2

Γιορτές – Εκδηλώσεις (28η Οκτωβρίου)
Με τις ενότητες Α2* και Α3* θα ασχοληθούμε αργότερα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 4

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
Β. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ
Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο – Επικοινωνώ και συνεργάζομαι (Οδηγίες)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
*Με την ενότητα Γ' θα ασχοληθούμε αργότερα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ώρες: 3

Δ. Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο
Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό (Οδηγίες)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ώρες: 3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ώρες: 4

*Α3. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Οδηγίες)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ώρες: 4

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

*Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα (Οδηγίες)
ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (25 ΜΑΡΤΙΟΥ)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ώρες: 3

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΠΑΣΧΑ

ΜΑΙΟΣ
Ώρες: 4

*Γ. Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ
Γ1. Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες (Οδηγίες)
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Γ3. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ (Οδηγίες)
ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ώρες: 2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

 

 

Βιβλία Γ΄Δημοτικού

Βιβλία Δ΄Δημοτικού