Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

 

 

Α΄Δημοτικού Β' Δημοτικούbuttons
Γ΄Δημοτικού Δ΄Δημοτικού
Ε' Δημοτικού Στ' Δημοτικού

 

 

(απαιτεί κωδικό πρόσβασης):

Πλάνο τάξης Σχολείο 1

Πλάνο τάξης Σχολείο 2

 


Τα μαθήματα δημιουργήθηκαν ακολουθώντας (όσο γίνεται...) τις 
οδηγίες (2021)

Επικοινωνία:

Ερωτηματολόγια
Πηγή εικόνων

edit

 

 

 

Λειτουργικό Ubuntu οδηγός εγκατάστασης Server Libre Office 64bitLibre Office 32bit, OpenOffice 4.1.1, Gimp, Gcompris, Tuxpaint, adblock, Λογισμικό Πρωτοβάθμιας  scratch 2 ccleaner firefox for winxp