Ο κειμενογράφος μου

Ο κειμενογράφος μου (Φωτόδεντρο)
Πρόκειται για εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, η οποία
εκτελείται μέσα από το περιβάλλον του φυλλομετρητή (Web)
και ενσωματώνει βασικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στο
επίπεδο των μικρών μαθητών. Αρχικά οι μαθητές
χρησιμοποιούν τα έτοιμα πρότυπα της εφαρμογής, με στόχο
να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις λειτουργίες της
επεξεργασίας κειμένου. Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτικός
μπορεί να αναθέσει στους μαθητές τη δημιουργία νέων
εγγράφων, με απώτερο στόχο τη μετάβαση σε περιβάλλον
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.

Πατώντας στο ερωτηματικό μπορείτε να δείτε τους συνδυασμούς πλήκτρων για αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση.

Κειμενογράφος ιστού (Φωτόδεντρο)