Πολυμέσα – Κολάζ

Να φτιάξετε κολάζ με ΕΙΚΟΝΕΣ

Κολάζ2

Κολάζ3

Φόρμα δημιουργίας κολάζ.

Κολάζ με εικόνες από το διαδίκτυο.

Πόστερ

Να φτιάξετε κολάζ με τις φωτογραφίες σας σε διαφορετική μορφή.

Σύννεφο λέξεων

Wordle

word art

Να φτιάξετε κολάζ με λέξεις.

Κολάζ με λέξεις 2

κολάζ με λέξεις 3

https://www.mentimeter.com/ καταιγισμός ιδεών