Πολυμέσα – Κολάζ

Να φτιάξετε κολάζ με ΕΙΚΟΝΕΣ

Κολάζ2

Κολάζ3

Φόρμα δημιουργίας κολάζ.

Κολάζ με εικόνες από το διαδίκτυο.

Postermywall - Πόστερ - αφίσες

VistaCreate - Αφίσες 2

Να φτιάξετε κολάζ με τις φωτογραφίες σας σε διαφορετική μορφή.

Σύννεφο λέξεων

Wordle

word art

Να φτιάξετε κολάζ με λέξεις.

Κολάζ με λέξεις 2

κολάζ με λέξεις 3

https://www.mentimeter.com/ καταιγισμός ιδεών