ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – QUIZIZ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Quiz1 By : Mr. Φωτιάδης

Quiz2 By : Veroniki Niki

Quiz3 By : Κωνσταντίνα Βαζούρα

Quiz4 By : Mrs. Drakakaki

Quiz5 By : Mr. Hourdakis

Quiz6 By : Mr. Vergerakis

Quiz7 10 questions By:Panos Giovanopoulos

Quiz8 10 questions By:Panos Giovanopoulos

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Quiz1 Πληκτρολόγιο - Τόνος και Διαλυτικά 8 questions By:Panos Giovanopoulos

Quiz2 Το πληκτρολόγιο 19 questions By: aggi Meta

Quiz3 Πληκτρολόγιο για προχωρημένους! 7 questions By:Panos Giovanopoulos

Quiz4 ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 8 questions By:Miss DARATZI

Quiz5 Συντομεύσεις πληκτρολογίου Α' 10 questions By:Mr. Marios

Quiz6  Πληκτρολόγηση 9 questions By:Panos Giovanopoulos
Quiz7 Το πλήκτρο Shift9 questions By:Panos Giovanopoulos
Quiz8 Πληκτρολόγιο advanced 4η 5η 6η 7 questions By:Panos Giovanopoulos
Quiz9 Πληκτρολόγιο 2-3η 5 questions By:Panos Giovanopoulos
Quiz10 Πληκτρολόγιο 4η 7 questions By:Panos Giovanopoulos
Quiz11 Πληκτρολόγιο 5 questions By:Panos Giovanopoulos
Quiz12 Πληκτρολόγιο 6 questions By:Panos Giovanopoulos
Quiz13 Πληκτρολόγηση 10 questions By:Marios
Quiz14 Πληκτρολόγηση 9 questions By:angela valai
Quiz14 WORD 12 questions By:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΡΑΓΑΣ
Quiz15 WORD 16 questions By:dimitra argiri