1 Γ2. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ Α’ και Β’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:
να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα
να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει
να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του
να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες
να συνθέτει, να δημιουργεί και
να μετασχηματίζει πληροφορίες
να ολοκληρώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει στα διάφορα αντικείμενα του Π.Σ.
να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που αναλαμβάνει
να αξιοποιεί προηγούμενα έργα και τις γνώσεις του για να βελτιώσει τις δημιουργίες του
να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του
να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας
να βιώνει ικανοποίηση και να αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του μέσα από την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των έργων του
να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα των ΤΠΕ στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου

 

Βασικά θέματα

Πληροφορικός γραμματισμός
Διαθεματικότητα
Σχολική ζωή
Κοινωνική ζωή
Ανάλυση και σύνθεση εργασιών
Επιλογή και αξιολόγηση πηγών, πληροφοριών και εργαλείων ΤΠΕ
Οργάνωση και συντονισμός εργασιών
Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη
Αίσθημα ικανοποίησης και αυτοεπιβεβαίωσης
Χρησιμότητα των ΤΠΕ στη ζωή

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και υλοποιούν σχέδια έρευνας μικρής και μεγάλης διάρκειας, τα οποία βασίζονται στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και υλικού, στη χρήση ποικίλων εργαλείων των ΤΠΕ, ψηφιακών και έντυπων πηγών και στην επίλυση προβλήματος. Δημιουργούν ολοκληρωμένα έργα και τα παρουσιάζουν στην τάξη.
Η θεματολογία των σχεδίων εργασίας εντάσσεται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της κοινωνικής ζωής. Προτείνεται η υλοποίηση διαθεματικών εργασιών που συνδέουν διάφορα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος κ.λπ.).

Ενδεικτικές προτάσεις σχεδίων έρευνας:

1. Τα μέσα μεταφοράς (Α’ τάξη)
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες με στόχο την παρουσίαση των μέσων μεταφοράς. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες Ομαδοποιούν τα μέσα μεταφοράς σε κατηγορίες. Χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες εικόνων για να
παρουσιάσουν αντιπροσωπευτικά μέσα κάθε κατηγορίας. Οργανώνουν αντιπροσωπευτικά μέσα μεταφοράς σε χρονογραμμή.
Παρουσιάζουν την ιστορική εξέλιξη επιλεγμένων μέσων μεταφοράς (πώς ξεκίνησε το μέσο, πώς είναι σήμερα, πώς θα είναι στο μέλλον). Μοντελοποιούν επιλεγμένα μέσα μεταφοράς και τα χαρακτηριστικά τους. Δημιουργούν αφίσα με τα μέσα μεταφοράς που έχουν χρησιμοποιήσει προσωπικά και παρουσιάζουν σχετικές πληροφορίες (προορισμό, διάρκεια διαδρομής, συχνότητα χρήσης, δραστηριότητες κατά τη διαδρομή). Ζωγραφίζουν με γεωμετρικά σχήματα το μέσο μεταφοράς που προτιμούν. Ζωγραφίζουν και περιγράφουν ένα μέσο μεταφοράς από το μέλλον. Διερευνούν και καταγράφουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς που συνδέουν τον τόπο τους με την πρωτεύουσα της χώρας ή με κάποια μεγάλη πόλη. Εντοπίζουν τα δρομολόγια, το κόστος και σχεδιάζουν το μέσο μεταφοράς και το αντίστοιχο εισιτήριο.

2. Η γειτονιά μου χτες και σήμερα (Β’ τάξη)
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες και αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τη γειτονιά τους. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες υλοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως:

Εντοπίζουν το χάρτη της γειτονιάς Φωτογραφίζουν χαρακτηριστικά κτίρια (π.χ. σχολείο, εκκλησία, σούπερ μάρκετ, υπηρεσία, χαρακτηριστικό σπίτι, παιδική χαρά κ.λπ.) Μοντελοποιούν σε εννοιολογικό χάρτη σημεία ενδιαφέροντος της γειτονιάς τους
Δημιουργούν ηλεκτρονικά αφίσα όπου αναπαριστούν τη γειτονιά τους σήμερα, χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες που συγκέντρωσαν. Τροποποιούν την αφίσα αναπαράστασης της γειτονιάς τους κάνοντας αισθητικές παρεμβάσεις στα κτίρια και προσθέτοντας χώρους πρασίνου. Εντοπίζουν/επιλέγουν το σημείο της γειτονιάς που χρειάζεται παρέμβαση (π.χ. οικόπεδο με σκουπίδια, επικίνδυνη παιδική χαρά, επικίνδυνη διασταύρωση, ερειπωμένο σπίτι κ.λπ.). Γράφουν μια φανταστική ιστορία που συνέβη εκεί. Συζητούν, συνθέτουν και αποστέλλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς το δήμαρχο ή άλλο αρμόδιο φορέα με τις προτάσεις τους για παρέμβαση.

3. Δημιουργία μουσείου κινουμένων σχεδίων (Β’ τάξη)
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες με στόχο τη δημιουργία εκθεμάτων για ένα μουσείο κινουμένων σχεδίων. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες Συγκεντρώνουν πληροφορίες από για τον αγαπημένο τους ήρωα κινουμένων σχεδίων. Καταγράφουν τις δικές τους προτιμήσεις για ήρωες κινουμένων σχεδίων. Καταγράφον τις πιο δημοφιλείς προτιμήσεις για να τις παρουσιάσουν στο μουσείο. Μοντελοποιούν σε εννοιολογικό χάρτη τα εκθέματα του μουσείου. Δημιουργούν μία σελίδα για κάθε έκθεμα του μουσείου (με φωτογραφία, λεζάντα και περίληψη για τη δράση-χαρακτήρα του ήρωα). Σχεδιάζουν το εισιτήριο του μουσείου (φόντο, πληροφορίες). Καταγράφουν τις προτάσεις τους για τις πληροφορίες και υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει η ιστοσελίδα του μουσείου.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
Λογισμικό Ζωγραφικής
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης
Λογισμικό δημιουργίας χρονογραμμής
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Φυλλομετρητής
Google Maps
Υπηρεσία ΠΣΔ για ηλεκτρονική αλληλογραφία
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Σαρωτής