Ασκήσεις επεξεργασίας κειμένου 2

edit

1. Ανοίξτε τα αρχεία (Παύλος Τουκίλογλου)
2.  Ο φάκελος της τάξης σας βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας (Φάκελος "Υπολογιστής").
3. Να ανοίξετε το πρώτο αρχείο και αφού το συμπληρώσετε, να το αποθηκεύσετε.
4. Να ανεβάσετε το αρχείο στην ανάλογη ανάρτηση, στον τοίχο της κυψέλης σας.
5. Να ανεβάσετε το αρχείο στην ενότητα "αρχεία" της κυψέλης σας.