Δεκάδες και Μονάδες  & Οργάνωση συλλογών

Δεκάδες και Μονάδες  & Οργάνωση συλλογών

Θυμόμαστε…

  • Να ομαδοποιούμε τα αντικείμενα σε υποσύνολα των 10 αντικειμένων.
  • Να αναγνωρίζουμε τη δεκάδα σαν σύνολο των 10 μονάδων.
  • Να αλλάζουμε τις 10 μονάδες με μια δεκάδα που είναι ίσης αξίας.

Ασκήσεις

     1.

  2. Συνέχισε τη σειρά των αριθμών.

 3. Βρίσκω τα αθροίσματα:

10 + 5 = …….
10 +10 + 10 + 3 = ……..
10 + 10 +8 = …….
10 + 10 +10 + 10 +  6 = …….
10 +10 + 10 +10 + 10 + 1 = …….
10 + 10 +10 + 10 + 9 = …….

 

Και τώρα παιχνίδι….

Κάνε κλικ στην εικόνα….