ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΥΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Είναι ο παλαιότερος ναός της Καρδίτσας. Κτίστηκε το 1842, αμέσως μετά τις πρώτες οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Οι καμινάδες αποτελούσαν τότε ξεχωριστή κοινότητα στα βορειοανατολικά όρια της πόλης, πριν ιδρύσει η χριστιανική συνοικία της, το βαρούσι. Είναι τρίκλιτη Βασιλική, χτισμένη με ντόπιο ασβεστόλιθο από Ηπειρώτες μαστόρους. Από το λιτό εξωτερικό διάκοσμο ξεχωρίζει κόγχη του ιερού μετά εντοιχισμένα εφυαλωμένα πιάτα οθωμανικού εργαστηρίου και τα λιθανάγλυφα με παραστάσεις πτηνών, φυτών και αστρικών συμβόλων. Ο ναός έχει γυναικωνίτη και είναι πλούσια αγιογραφοιμένος με Λαϊκό τροπές τοιχογραφίες σαμαριναίων ζωγράφων (1853). Το ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε το 1846. Το κωδωνοστάσιο χτίστηκε το 1881. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στον περίβολο του πραγματοποιούνταν οι συνελεύσεις του ιστορικού Πεδινού Συνδέσμου, πρωτεργάτη του Αγροτικού Κινήματος.

Leave a Reply