Δίκτυο Ξεναγοί σε δράση- Δημιουργία Online Χάρτη Θεσσαλονίκης

Κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-21 και 2021-22 στις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Αν. Θεσ/νίκης,  με  πρωτοβουλία των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική δράση- δίκτυο  «Ξεναγοί εξ αποστάσεως - Ξεναγοί σε δράση» που στόχος της ήταν η δημιουργία ενός online χάρτη όπου τα συμμετέχοντα σχολεία παρουσιάζουν ενδιαφέροντα σημεία της Θεσσαλονίκης αναρτώντας ένα σύντομο κείμενο, φωτογραφία και το αντίστοιχο ηχητικό.  Στη δράση – δίκτυο συμμετείχαν πολυάριθμα σχολεία με αποτέλεσμα στο χάρτη που δημιουργήθηκε να παρουσιάζονται πολλά ενδιαφέροντα σημεία της Θεσσαλονίκης. Ο χάρτης είναι διαθέσιμος εδώ και μπορεί να αξιοποιηθεί σε προγράμματα Τοπικής Ιστορίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης ορισμένα σχολεία δημιούργησαν κι επιπλέον υλικό :

Leave a Reply