Διαδραστικές ασκήσεις Γεωγραφίας

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2923
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2924
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2816
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10961

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10932
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10956
Πατήστε πάνω στους συνδέσμους και λύστε τις ασκήσεις που αφορούν τα κεφάλαια 32 και 35 της Γεωγραφίας.Μόλις τελειώνει η κάθε άσκηση πατάτε print screen και μου το στέλνετε.

Leave a Reply