Διαδραστικές ασκήσεις Γεωγραφίας

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2923 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2924 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2816 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10961 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10932 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10956 Πατήστε πάνω στους συνδέσμους και λύστε τις ασκήσεις που αφορούν τα κεφάλαια 32 και 35 της Γεωγραφίας.Μόλις τελειώνει η κάθε άσκηση πατάτε print screen και μου το στέλνετε.