Χημεία στα ιστολόγια της πλατφόρμας e-me

Κι αν θελήσετε να γράψετε χημικούς τύπους στο ιστολόγιό σας, τι θα μπορούσατε να κάνετε; Είναι απλό! Τώρα μπορείτε να γράψετε τον τύπο του αιθινίου \chemfig{[0,0.6] H-C~C-H} μέσα στο κείμενό σας ή κάποιας ένωσης ακόμη πιο σύνθετης, όπως το οξικό οξύ...

    \[\chemfig{[0,0.7] H-C(-[2]H)(-[6]H)-C(=[1]O)-[7]O-H}\]

Η πλατφόρμα e-me μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να προσθέτουμε, στα άρθρα και στις σελίδες των ιστολογίων της, χημικές παραστάσεις και σύμβολα, το ίδιο εύκολα με τις μαθηματικές παραστάσεις και φυσικά με επαγγελματική εμφάνιση.

Η εισαγωγή τους γίνεται πάλι με τη χρήση του \LaTeX και του πακέτου chemfig. Για να μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα έχουν δημιουργηθεί μερικοί σύντομοι οδηγοί για τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις.

Μπορείτε να τους δείτε εδώ.

Permanent link to this article: https://blogs.e-me.edu.gr/nskoulid/2019/04/02/e-me_chem/

Leave a Reply