Υδροστατική Πίεση με το Scratch

Πρόκειται για ένα πολύ παλιό έργο στο Scratch που μετά από διάφορες αναβαθμίσεις του περιβάλλοντος του Scratch δεν λειτουργούσε. Τελευταία έγινε μια προσπάθεια και με τις απαραίτητες αλλαγές είναι πάλι λειτουργικό.

Προσομοιώνει  ένα δοχείο  γεμάτο με υγρό  όπου μπορεί σε αυτό να βυθιστεί ένα "ασύρματο" όργανο μέτρησης της πίεσης.

Οδηγίες για όλες τις λειτουργίες δίνονται από την ίδια την προσομοίωση.
Πατώντας τα αγγλικά γράμματα Η ή Β ή πάνω στα σχετικά πλαίσια θα βρείτε βοήθεια/οδηγίες στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, αντίστοιχα.

Επισκεφτείτε την προσομοίωση!

Με τις κατάλληλες οδηγίες (πχ σε ένα Φύλλο Εργασίας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της Υδροστατικής Πίεσης στο Γυμνάσιο ή/και στο Λύκειο.

Ειδικότερα, θα μπορούσαν να μελετηθούν (σχεδόν) όλοι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ή δεν εξαρτάται η υδροστατική πίεση. Στα παρακάτω δίνονται οι δυνατότητες ελέγχου πάνω στην προσομοίωση καθώς και με κεφαλαία γράμματα οι παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν.

 • Το δοχείο μπορεί:
  • Να βρεθεί σε διάφορα περιβάλλοντα (στην επιφάνεια της Γης, στη Σελήνη, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και στο Διαστημικό Λεωφορείο - σε ελεγχόμενο δηλαδή υψόμετρο) - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΥΨΟΜΕΤΡΟ.
  • Να έχει διαφορετικά σχήματα, όπως φαίνονται στην αριστερή πλευρά της προσομοίωσης - ΣΧΗΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ.
  • Να περιέχει διαφορετικά υγρά (νερό, οινόπνευμα, υδράργυρο και 2 "άγνωστα") - ΕΙΔΟΣ ΥΓΡΟΥ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ.
  • Να έχει διαφορετικό μέγεθος/βάθος - ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
 • Το όργανο μέτρησης πίεσης μπορεί:
  • Να έχει διαφορετικό μέγεθος - ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΙΕΣΗ.
  • Να στραφεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ.

Permanent link to this article: https://blogs.e-me.edu.gr/nskoulid/2024/06/15/scratch_hydro_1/

Leave a Reply