Εισαγωγή χημικών τύπων και εξισώσεων σε άρθρα και σελίδες

Για να εισάγουμε σε άρθρα και σελίδες αναπαραστάσεις χημικών ενώσεων και χημικές εξισώσεις ακολουθούμε τη σύνταξη \LaTeX, έτσι όπως περιγράφεται στην Εισαγωγή μαθηματικών παραστάσεων και συμβόλων σε άρθρα και θέματα.
Δηλαδή, πρώτα από όλα θα πρέπει στην αρχή του άρθρου ή της σελίδας να μπει η οδηγία (shortcode)

[latexpage]

για να δηλωθεί πως στο κείμενο που ακολουθεί θα υπάρχουν και χημικές ή μαθηματικές παραστάσεις και σύμβολα. Έτσι, γράφοντας το:
$$\chemfig{CΗ_2=CH_2}$$
εμφανίζεται:

    \[\chemfig{CΗ_2=CH_2}\]

Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε τον κώδικα μεταξύ των δύο παρακάτω οδηγιών:
[latex]
κώδικας
[/latex]

Για παράδειγμα γράφοντας:
[latex]
$$\chemfig{CΗ_3-CH_3}$$
[/latex]

ή
[latex]
$\chemfig{CΗ~CH}$
[/latex]

εμφανίζεται

    \[\chemfig{CΗ_3-CH_3}\]

ή
\chemfig{CΗ~CH}

Όλες οι χημικές παραστάσεις δημιουργούνται με το πακέτο chemfig. Ο πλήρης οδηγός για την έκδοση που τώρα χρησιμοποιείται βρίσκεται εδώ ενώ για την τελευταία έκδοση βρίσκεται εδώ. Καθώς υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές μεταξύ των εκδόσεων, αυτές θα επισημαίνονται όπου χρειάζεται.

Θα αναφερθούμε κυρίως στις παρακάτω λειτουργίες

Εντολή Λειτουργία
\chemfig{κώδικας} Αναπαράταση μορίων - Χημικών Τύπων

\chemname{\chemfig{κώδικας}}{Όνομα Ουσίας} Γραφή ονομάτων μορίων
\schemestart{
\chemfig{κώδικας} + \chemfig{κώδικας} \arrow \chemfig{κώδικας}
\schemestop
Γραφή χημικών εξισώσεων

Permanent link to this article: https://blogs.e-me.edu.gr/nskoulid/chem_in_posts/

Leave a Reply