Προγραμματίζω τον υπολογιστή ΣΤ

Τα βήματα που ακολουθούμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα ονομάζονται : Αλγόριθμος

Αλγόριθμος είναι : μια σειρά από βήματα (εντολές) με σκοπό να λύσουμε ένα πρόβλημα

Κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε ακολουθούμε διάφορους αλγόριθμους.

Δείτε τον αλγόριθμο για το πρωϊνό μας ξύπνημα

Σας θυμίζει κάτι από το Scratch και τον προγραμματισμό που ξέρουμε;

Εννοείτε ότι δεν χρειάζεται να το κάνετε στο περιβάλλον Scratch 😉

 

Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα ακολουθούμε τα παρακάτω στάδια. Εφαρμόστε τα και λείστε το παρακάτω κουίζ ....

    Ποιο το αποτέλεσμα  ? ? ?  

 

 

 

 

    

Δύο (2) από τα πιο γνωστά προβλήματα που απαιτούν ακολουθία βημάτων

 


2η Δραστηριότητα: Στη συνέχεια κάντε κλικ στο 2ο πρόβλημα "
Οι πύργοι του Ανόι".  Δείτε τη λύση που παρουσιάζεται. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τις εντολές.

 

 Οπτικός Προγραμματισμός (Βηματικός) 

Μαθαίνοντας βηματικό προγραμματισμό (φωτόδεντρο)

 

Οπτικός Προγραμματισμός (Scratch)