ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ

edit

 

Συσκευές εισόδου-εξόδου

Συσκευές εισόδου - εξόδου1 (flash)
Συσκευές εισόδου - εξόδου2 (φωτόδεντρο)

Συσκευές εισόδου - εξόδου3

Συσκευές εισόδου - εξόδου4

http://aesop.iep.edu.gr/node/8512/2240

Παιχνίδι από ΜΙΡΕΛΑ ΝΤΑΛΛΑ

http://users.sch.gr/palieraki/lms/mod/hvp/view.php?id=118

Παιχνίδι: Προσπαθήστε μέσα σε 10 λεπτά να καταγράψετε σε ένα χαρτί συσκευές που συνδέονται στον υπολογιστή. Νικητής είναι αυτός που έχει τις περισσότερες λέξεις.

 

 

Εφαρμογή 2: Κρεμάλα (Εγκατάσταση, zip, Φωτόδεντρο)

Πηγή εικόνας