Ελληνικά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

edit

 

1) Στείλτε ένα e-mail στον δάσκαλό σας.

2) Στείλτε ένα e-mail σε υπολογιστή που βρίσκεται απέναντι από τη θέση σας στο εργαστήριο.

3) Στείλτε ένα e-mail σε κάποιον φίλο σας μέσα στο εργαστήριο.

4) Στείλτε ένα e-mail από το σπίτι σε κάποιον συγγενή ή φίλο.