Επίπεδο 5

Προγραμματισμός ρομπότ 
Κίνηση σε λαβύρινθο για συλλογή αντικειμένου, με δυνατότητα διόρθωσης προγράμματος
Κίνηση ρομπότ σε λαβύρινθο, με δυνατότητα διόρθωσης προγράμματος

 

Πηγή:

https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10548/simple-search?locale=el&newQuery=yes

 

Εποχή των παγετώνων.

ΒΒ-8