Tag: ΑΠΣ

ΑΠΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Κατανομή

edit   Κατανομή – όλες οι ειδικότητες (Πηγή: ΥΠΑΙΘ) Πηγή ΑΠΣ: Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Β΄ κύκλου   Για το νέο Π.Σ.:

1 Α1. Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή Α΄και Β΄

edit Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή θα είστε ικανοί: • να διακρίνετε τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και τη λειτουργία τους. • να θέτετε σε λειτουργία και να τερματίζετε το υπολογιστικό σύστημα. • να χειρίζεστε αποτελεσματικά το ποντίκι (αριστερό κλικ, διπλό κλικ, επιλογή και μετακίνηση). • να κατονομάζετε και να χειρίζεστε βασικά στοιχεία του …

Continue reading

1 Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με τη Ζωγραφική Α’ και Β’ Δημοτικού.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή • να χρησιμοποιεί γεωμετρικά σχήματα για τη δημιουργία ζωγραφικής σύνθεσης • να ρυθμίζει το χρώμα ενός εργαλείου/φόντου ζωγραφικής • να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του λογισμικού ζωγραφικής (πινέλο, μαρκαδόρο, σπρέι κλπ.) για ελεύθερη σχεδίαση • να επιλέγει, μετακινεί, επαναλαμβάνει τμήμα ζωγραφικής σύνθεσης • να προσθέτει κείμενο …

Continue reading

1 Α3. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Α’ και Β’ τάξη

edit Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να εκφράζεται δημιουργώντας ψηφιακά κείμενα να χειρίζεται βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (γράμματα, αριθμοί, κενό, διαγραφή, αλλαγή γραμμής, κεφαλαία, αλλαγή γλώσσας) να αποθηκεύει κείμενα που θα του δοθούν ή θα συνθέσει ο ίδιος να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (π.χ. μέγεθος, χρώμα, υπογράμμιση) …

Continue reading

1 Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο – Επικοινωνώ και συνεργάζομαι Α΄και Β’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα   Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να χρησιμοποιεί φυλλομετρητή και να πλοηγείται σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους να εντοπίζει και να κάνει χρήση διαδικτυακών πόρων, π.χ. βίντεο, ήχος, εκπαιδευτικά παιχνίδια να ανακτά πληροφορίες από πολυτροπικό κείμενο (π.χ. αντιγραφή/επικόλληση κειμένου και εικόνας) να διακρίνει τις διάφορες μορφές έκφρασης της πληροφορίας να αναγνωρίζει το διαδίκτυο …

Continue reading

1 Γ1. Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες Α΄και Β΄

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να περιγράφει έννοιες/αντικείμενα με επίθετα/ιδιότητες να κατατάσσει/ομαδοποιεί αντικείμενα σε κατηγορίες να προσδιορίζει τις επιδράσεις ενός γεγονότος να αναγνωρίζει τις αιτίες και τα αποτελέσματα ενός γεγονότος να προσδιορίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές δύο καταστάσεων να αναπαριστά τα παραπάνω γραφικά/διαγραμματικά   Βασικά θέματα   Εννοιολογική χαρτογράφηση Έννοιες-συσχετίσεις Περιγραφή Ομαδοποίηση …

Continue reading

1 Γ2. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ Α’ και Β’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες να συνθέτει, να δημιουργεί και …

Continue reading

1 Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό Α’ και Β’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα   Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με ασφάλεια και να τηρεί βασικούς κανόνες προστασίας να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου   Βασικά θέματα   Ασφάλεια στο Διαδίκτυο ΤΠΕ και καθημερινότητα   Ενδεικτικές δραστηριότητες   Οι μαθητές/τριες με …

Continue reading

2 A1. Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή Γ’ και Δ’ Δημοτικού

edit Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή • να κατονομάζει τις βασικές μονάδες του υπολογιστικού συστήματος και να περιγράφει τη λειτουργία τους • να διακρίνει τα βασικά αποθηκευτικά μέσα με βάση τα χαρακτηριστικά τους • να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτής, σαρωτής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) • να …

Continue reading

2 Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να δημιουργεί και να τροποποιεί παρουσιάσεις να εισάγει διαφάνειες κειμένου στην παρουσίασή του να εισάγει πληροφορίες πολυμεσικής μορφής στην παρουσίασή του (κείμενο, εικόνα, κινούμενο σχέδιο, βίντεο, ήχο) να διαγράφει διαφάνειες να μορφοποιεί κατάλληλα τις διαφάνειες μιας παρουσίασης να καθορίζει τη διάταξη των διαφανειών μιας παρουσίασης να καθορίζει …

Continue reading

2 Α3. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Γ’ και Δ’ Τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να αποθηκεύει τα κείμενα που δημιουργεί δίνοντας κατάλληλα ονόματα να χρησιμοποιεί σύμβολα και ειδικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μέγεθος, χρώμα, τύπος γραμματοσειράς, στοίχιση κ.λπ.) να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα σε ένα έγγραφο να χρησιμοποιεί το σχεδιαστικό εργαλείο …

Continue reading

2 Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο – Επικοινωνώ και συνεργάζομαι Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή • να χρησιμοποιεί φυλλομετρητές για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο • να διακρίνει τον Παγκόσμιο Ιστό ως χώρο παρουσίασης και αναζήτησης πληροφοριών • να αναζητά και να βρίσκει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σκοπό • να χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης για την ανεύρεση πηγών για ένα συγκεκριμένο σκοπό • …

Continue reading

2 Γ1. Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες Γ’ και Δ΄Τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να ταξινομεί και να οργανώνει έννοιες να εντοπίζει σχέσεις μεταξύ εννοιών να οργανώνει και να αναπαριστά σύνθετες εννοιολογικές δομές με λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης να αναγνωρίζει τις γνωστικές αναπαραστάσεις που αποτυπώνονται σε ένα εννοιολογικό χάρτη να καταγράφει, να οργανώνει, να ανακαλεί, να αναλύει και να μοντελοποιεί το …

Continue reading

2 Γ2. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες και υλικό να συνθέτει, να δημιουργεί …

Continue reading

2 Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με ασφάλεια και να τηρεί βασικούς κανόνες προστασίας να γνωρίζει αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που βρίσκει σε δικτυακές πηγές. να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των …

Continue reading

3 A1. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Ε΄- Στ’ τάξη

edit Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να δημιουργεί και να διαμορφώνει κατάλληλα κείμενα με τον κειμενογράφο να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να εισάγει και να επεξεργάζεται εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του κειμενογράφου να εισάγει και να επεξεργάζεται απλούς πίνακες σε ένα έγγραφο να …

Continue reading

3 Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα Ε- Στ’ τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να χρησιμοποιεί εξοπλισμό πολυμέσων (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, μικρόφωνο) να διακρίνει τα είδη λογισμικού να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία εικόνων σε διαφορετικές μορφοποιήσεις να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία ήχου να δημιουργεί μικρές εφαρμογές κινουμένου σχεδίου να εντάσσει στις παρουσιάσεις του υλικό από άλλες …

Continue reading

3 Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο-Επικοινωνώ και συνεργάζομαι Ε΄- Στ’ τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: να κατανοεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες μιας μηχανής αναζήτησης πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό να εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών του/της να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να εκφράζεται και να …

Continue reading

3 Γ1. Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Ε΄- Στ΄τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να δημιουργεί και να τροποποιεί απλά υπολογιστικά φύλλα να εισάγει δεδομένα και να τροποποιεί το περιεχόμενο σε κελιά του υπολογιστικού φύλλου να διακρίνει το ενεργό κελί και να επιλέγει συγκεκριμένα κελιά να προσδιορίζει τη διεύθυνση ενός κελιού στο φύλλο εργασίας να εισάγει απλές σχέσεις υπολογισμού σε …

Continue reading