Δεκάδες και Μονάδες  & Οργάνωση συλλογών

Δεκάδες και Μονάδες  & Οργάνωση συλλογών Θυμόμαστε… Να ομαδοποιούμε τα αντικείμενα σε υποσύνολα των 10 αντικειμένων. Να αναγνωρίζουμε τη δεκάδα σαν σύνολο των 10 μονάδων. Να αλλάζουμε τις 10 μονάδες με μια δεκάδα που είναι ίσης αξίας. Ασκήσεις      1.   2. Συνέχισε τη σειρά των αριθμών.  3. Βρίσκω τα αθροίσματα: 10 + 5 = […]