Κενά Φύλλα Εργασίας

Επιλέγοντας το αντίστοιχο Κενό Φύλλο Εργασίας από το μενού, θα το βρείτε έτσι όπως θα το πραγματοποιήσουμε στην τάξη. Διαφέρει σε κάποια σημεία από αυτό του βιβλίου σας, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του σχολείου και του διαθέσιμου χρόνου για την εκτέλεσή του.

Τα Κενά Φύλλα Εργασίας θα αναρτώνται προοδευτικά μερικές ημέρες πριν την εκτέλεση στην τάξη.

Permanent link to this article: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-physics-a-junior/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%ac-%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/