Διδακτικό πακέτο

Βιβλιογραφία

Βιβλίο: «Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ», Α΄ τάξη 2ου Kύκλου ΤΕΕ, Γραφικές Τέχνες
Συγγραφείς: Κ. Γκουβή, Λ. Δημητριάδου, Ι. Καμπά, Β.Τσαμασλίδου (ISBN 978-960-06-2936-1) -  Διδακτικό πακέτο στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε επίσης εδώ το βιβλίο «Γραφιστικές Εφαρμογές Ι»,  Β΄ τάξη 1ου Kύκλου ΤΕΕ, Γραφικές Τέχνες
Συγγραφείς: Μ. Ζουμπουνέλη-Ροδοπούλου, Κ. Παπασταμούλης, Δ. Χρυσοβέργης (ISBN 960-06-1085-1)