7. Η Βυζαντινή τέχνη

Κεφάλαιο7

Εικ. 1. "Ο καλός ποιμένας" (4ος αιώνας μ.Χ.), μάρμαρο, Ρώμη Μουσείο Βατικανού.

Εικ. 2. "Ο καλός ποιμένας" (424-450), ψηφιδωτό, Ραβένα, Μαυσωλείο της Γάλα Πλακιδία.

Εικ. 3. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και η ακολουθία του, (547 περ.), ψηφιδωτό, Ραβένα, Άγ Βιτάλιος.

Εικ. 6. Ανωνύμου, "Ο Χριστός Παντοκράτωρ" (πρώτο μισό του 6ου αιώνα), φορητή εικόνα, εγκαυστική τεχνική, Μονή Σινά.

Εικ. 7. Μ. Πανσελήνου, "Ο Χριστός και ο Απόστολος Ιωάννης", λεπτομέρεια του Μυστικού Δείπνου (1290 περίπου), νωπογραφία, Άγιο Όρος, Μονή Πρωτάτου.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πηγή εικόνων βυζαντινής αρχιτεκτονικής: byzantineathens.com