ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Για το βιβλίο μαθητή πατήστε εδώ.

Αναλυτικά για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Κεφάλαιο 1: Πέτρα

Κεφάλαιο 3: Μέταλλα

Κεφάλαιο 4: Κεραμικά

Κεφάλαιο 5: Γυαλί

Κεφάλαιο 8: Ξύλο

Κεφάλαιο 9: Ύφασμα