Το χρώμα

Η ερμηνεία των χρωμάτων

Στο παρακάτω ψηφιακό βιβλίο περιέχεται ένας οδηγός με τις συμβολικές σημασίες που μεταφέρουν τα χρώματα! 

Στο βιβλίο:

  • παρουσιάζεται ένα βίντεο με τη Θεωρία του χρώματος και διάφορες έννοιες που έχετε συναντήσει στο μάθημα "Αρχές Σύνθεσης".
  • δίνεται ως παράδειγμα το κόκκινο χρώμα σε διάφορες γραφιστικές εφαρμογές, το οποίο συνδέεται με διαφορετικές ερμηνείες σε κάθε περίπτωση.
  • καταγράφεται η ερμηνεία των χρωμάτων ως προς τις αντιδράσεις-επιδράσεις στον άνθρωπο, τις έννοιες με τις οποίες συσχετίζονται τα χρώματα και τους συμβολισμούς τους.
  • περιλαμβάνεται ένα πλούσιο άρθρο για τον κόσμο των χρωμάτων και τον συμβολισμό τους, καθώς και ένα ακόμα άρθρο για το πώς τα χρώματα επιδρούν στην ψυχολογία μας και πώς επιλέγουμε τα χρώματα για το σπίτι.

Σχέσεις και συνδυασμοί χρωμάτων

Στις Γραφιστικές Εφαρμογές, οι συνδυασμοί χρωμάτων υπόκεινται σε κανόνες, που καθορίζονται από τη θέση τους στον χρωματικό κύκλο.