Οι πρώτες γραφές

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟ

1.1.1. Η σφηνοειδής γραφή

1.1.2. Η ιερογλυφική γραφή

1.1.3. Ο δίσκος της Φαιστού