Διαχωρισμός χρωμάτων

Διαχωρισμός μακέτας σε ριζόχαρτο. Διαχωρισμός χρωμάτων CMYK με μολύβι και πενάκι.