Παίζω και Μαθαίνω με τον Ντίκι για τον Μαγικό Κόσμο του Διαδικτύου

  1. Ας συνδεθούμε στο διαδίκτυο
  2. Στο διαδίκτυο μπορούμε
  3. Με ποια αντικείμενα
  4. Μπορούμε να....

11. Με ποιους μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες;

12 Ας προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα

15. Θα μπορούσε να είναι αληθινό; (επίλεξε αυτά που είναι ψεύτικα)

16. Ξεκλείδωσέ το...

 

 

Συγγραφή και Επιμέλεια: Χατζηττοφή Παναγιώτα, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, συνεργάτης Παγκύπριας Σχολής Γονέων
Σχεδιασμός Έκδοσης: Μιχάλης Θεοχαρίδης, Υπηρεσία Ανάπτυξη Προγραμμάτων
Γλωσσική Επιμέλεια: Γιάσουμας Λοίζος, Πρόεδρος Παγκύπριας Σχολής Γονέων
ΕΚΔΟΣΗ 2020
©ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ISBN: 978-9925-7548-1-6
Το Έργο CYberSafety χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει την άποψη μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Leave a Reply