Ταχύτητα Κλείστρου

Το κλείστρο ελέγχει την ποσότητα φωτός που φτάνει στο φιλμ. Αυτό γίνεται με τον χρόνο ανοίγματος του κλείστρου τις λεγόμενες "ταχύτητες" του κλείστρου ή, απλώς, "ταχύτητες".

Δείτε στο παρακάτω άρθρο τα διαφορετικά αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε σε μία φωτογράφιση, επιλέγοντας διαφορετικές ταχύτητες κλείστρου.

Introduction to Shutter Speed in Photography