Εστιακή απόσταση και οπτική γωνία

Εστιακή απόσταση

Οι ακτίνες φωτός που ανακλώνται από ένα αντικείμενο, περνώντας μέσα από έναν συγκεντρωτικό φακό, συγκλίνουν και συγκεντρώνονται σε ένα επίπεδο, το λεγόμενο εστιακό. Η απόσταση ανάμεσα στο εστιακό επίπεδο και στον φακό ονομάζεται εστιακή απόσταση και εκφράζεται σε χιλιοστά (mm) (π.χ. φακός 200 mm ή 50 mm).

Οπτική γωνία

Η εστιακή απόσταση του φακού προσδιορίζει και το μέρος του θέματος που αποτυπώνεται στο φιλμ, μέγεθος που χαρακτηρίζεται ως οπτική γωνία του φακού.

Τα μεγέθη εστιακή απόσταση και οπτική γωνία είναι αντίστροφα, δηλαδή:

  • όσο μειώνεται η εστιακή απόσταση, τόσο αυξάνεται η οπτική γωνία του φακού
  • όσο μεγαλώνει η εστιακή απόσταση, τόσο μειώνεται η οπτική γωνία του φακού

Παραδείγματα εστιακής απόστασης: https://photographylife.com/what-is-focal-length-in-photography

Παραδείγματα και βίντεο από τη Nikon: https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/understanding-focal-length.html

Προσομοιωτής φακού από τη Nikon: https://www.nikon.gr/el_GR/learn_explore/nikkor_lens_simulator.page