10.3 Σύσταση του χαρτιού

Βασικές δομικές μονάδες χαρτοπολτού:
• Κυτταρίνη
• Λιγνίνη
• Ημικυτταρίνες

Κυτταρίνη
Οργανική γραμμική μακρομοριακή ένωση που περιέχει άνθρακα C, υδρογόνο Η και οξυγόνο Ο.

Καθαρή κυτταρίνη βρίσκουμε στον καρπό του βαμβακιού, στο βλαστό του λιναριού και της κάνναβης.
Στα παλαιά χειροποίητα χαρτιά ως πρώτη ύλη χρησίμευαν μικρά κομμάτια υφάσματος φτιαγμένα από τις ίνες τους.
Σήμερα χρησιμοποιούνται:
Λεπτοκομμένα υπολείμματα βαμβακιού: 98 % κυτταρίνη (για καλές ποιότητες χαρτιού)
Ξυλοπολτός από κωνοφόρα: 40 - 45 % κυτταρίνη
Ξυλοπολτός από φυλλοβόλα: 58 % κυτταρίνη

Λιγνίνη
Βασικό συστατικό του ξύλου (περιέχει 20-30% λιγνίνη) και επομένως και του ξυλοπολτού, που χρησιμοποιείται σήμερα ως κύρια πρώτη ύλη στη χαρτοβιομηχανία.
Οξειδώνεται εύκολα με το χρόνο.
Με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας φωτοοξειδώνεται και κιτρινίζει.
Είναι δυνατόν να διαλυθεί με την επίδραση πολύ θερμών αλκαλικών διαλυμάτων.

Ημικυτταρίνες
Το ξύλο περιέχει 20-30% ημικυτταρίνες, που αποβάλλονται αρκετά εύκολα από τον χαρτοπολτό.