Καλλιτεχνική Βαθυτυπία

Εργασία: Χαρακτική σε plexiglass και εκτύπωση (βαθυτυπία)