Η Βαθυτυπία

Κείμενα και βίντεο για τη μέθοδο της βαθυτυπίας από τον ιστότοπο του Δημήτρη Μπιτζένη, εκπαιδευτικού ΠΕ89.01