Αυτοματισμός : τι είναι (2021)

Αυτοματισμός θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία ερέθισμα του πραγματικού κόσμου   
γίνεται αντιληπτό από αισθητήρα*, * οι αισθητήρες κλίσης, απόστασης, το μικρόφωνο και η κάμερα
το πρόγραμμα αφού ενημερωθεί από τον αισθητήρα, επεξεργάζεται τα δεδομένα και δίνει εντολή που μεταβάλει την κατάσταση
 του ενεργοποιητή**. ** οι κινητήρες, τα leds, τα μεγάφωνα του υπολογιστή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
1. Έχω την κυλιόμενη σκάλα στο μετρό που κυλάει ανάλογα με το αν περνούν επιβάτες και υποθέτω ότι η ανίχνευση των επιβατών γίνεται από έναν αισθητήρα βάρους.

  1. Αν ο αισθητήρας βάρους ενεργοποιείται απλά από το βάρος του ανθρώπου (ή ενός σκύλου ή μιας βαλίτσας) ΤΟΤΕ αυτό είναι αυτοματισμός
  2. ii. Αν ο αισθητήρας βάρους είναι ένα μπουτόν που πρέπει να το πατήσει με το πόδι ο επιβάτης (χειρισμός) ΤΟΤΕ αυτό ΔΕΝ είναι αυτοματισμός (δεν λειτουργεί με τον σκύλο ή τη βαλίτσα).

 

2. Έχω ένα drone και έναν αισθητήρα κλίσης

  1. Ο αισθητήρας είναι πάνω σε drone (ένα τετρακόπτερο) και παίρνει τιμές ανάλογα με την κλίση του τετρακόπτερου, τις διαβιβάζει στον υπολογιστή και αυτός αυξομειώνει την ένταση στον εκάστοτε κινητήρα ώστε να ισορροπήσει ΤΟΤΕ αυτό είναι αυτοματισμός.
  2. Κάνω επίδειξη του προηγουμένου χωρίς να πετά το drone αλλά κρατώντας το drone με το χέρι και δίνοντάς του κλίσεις ώστε να προσομοιώνω την πτήση, ΤΟΤΕ αυτό είναι αυτοματισμός.
  3. Χρησιμοποιώ τον αισθητήρα ως joygsick9 για να (τηλε) χειριστώ το drone ΤΟΤΕ αυτό ΔΕΝ είναι αυτοματισμός.

 

Lego WeDo 2.0 steering vehicle

Leave a Reply