Έξυπνες Πόλεις – Smart Cities

Από την περιγραφή του διαγωνισμού Έξυπνες πόλεις (Γ-ΣΤ) 2023...

Μια έξυπνη πόλη είναι μια τεχνολογικά σύγχρονη αστική περιοχή που χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών μεθόδων και αισθητήρων για τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, πόρων και υπηρεσιών. Σε αντάλλαγμα, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των λειτουργιών σε όλη την πόλη.

Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέγονται από πολίτες, συσκευές, κτίρια και περιουσιακά στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αναλύονται για την παρακολούθηση και τη διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και μεταφορών, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δίκτυα ύδρευσης, απόβλητα, εγκληματικές έρευνες,
συστήματα πληροφοριών, σχολεία, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία και άλλες κοινοτικές
υπηρεσίες.

 

Οι έξυπνες πόλεις ορίζονται ως έξυπνες τόσο με τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις τους αξιοποιούν την τεχνολογία όσο και με τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν, αναλύουν, σχεδιάζουν και κυβερνούν την πόλη.

 

Η ιδέα της έξυπνης πόλης ενσωματώνει την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ / ICT) και διάφορες φυσικές συσκευές συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things / IoT) για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των υπηρεσιών της πόλης και τη σύνδεση με τους πολίτες.

 

Η τεχνολογία έξυπνων πόλεων επιτρέπει στους αξιωματούχους της πόλης να αλληλοεπιδρούν άμεσα τόσο
με την κοινότητα όσο και με την υποδομή της πόλης και να παρακολουθούν τι συμβαίνει στην πόλη και πως εξελίσσεται η πόλη. Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας, της απόδοσης και της διαδραστικότητας των αστικών υπηρεσιών, για τη μείωση του κόστους και της κατανάλωσης πόρων και για την αύξηση της επαφής μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης.

Οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων έχουν αναπτυχθεί για να διαχειρίζονται τις αστικές ροές και να επιτρέπουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, μια έξυπνη πόλη μπορεί να είναι περισσότερο έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις από μια με συμβατική σχέση με τους πολίτες της. Ωστόσο, ο ίδιος ο όρος παραμένει ασαφής στις ιδιαιτερότητές του και ως εκ τούτου, είναι ανοιχτός σε πολλές ερμηνείες. Πολλές πόλεις έχουν ήδη υιοθετήσει τεχνολογίες έξυπνων πόλεων.

Οι Deakin και Al Waer απαριθμούν τέσσερις παράγοντες που συμβάλλουν στον ορισμό της έξυπνης πόλης:
● Η εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος ηλεκτρονικών και ψηφιακών τεχνολογιών σε κοινότητες και πόλεις.
● Η χρήση των ΤΠΕ για τη μετατροπή της ζωής και του εργασιακού περιβάλλοντος στην περιοχή.
● Η ενσωμάτωση τέτοιων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα κυβερνητικά συστήματα.
● Η εδαφικοποίηση πρακτικών που φέρνει κοντά τις ΤΠΕ και τους ανθρώπους για να ενισχύσουν την καινοτομία και τη γνώση που προσφέρουν.

Πηγή:

https://el.wikipedia.org
https://www.tovima.gr/2022/06/29/opinions/eksypnes-poleis-proypothese-is-gia-epityxi-anaptyks
i-tous/

 

Επιπλέον άρθρα:

Πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις»: Ανοίγει από 1η Ιουλίου για 315 Δήμους της χώρας

Ψηφιακή Λειτουργία Έξυπνων Αισθητήρων για Έξυπνες Πόλεις (Β Κύκλος)

 

 

1 comment

 1. 2. Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ
  Αν έφτασε το λεωφορείο στη στάση
  Πόσους επιβάτες έχει μέσα το λεωφορείο
  έναν αισθητήρα που να μετρά πόσοι μπαίνουν
  2 αισθητήρες όταν βλέπει ο α αισθητήρας πρώτος ο επιβάτης μπαίνει, όταν βλέπει ο β αισθητήρας πρώτος ο επιβάτης βγαίνει
  Πόσοι επιβάτες είναι μέσα στο λεωφορείο :
  Πόσες κενές θέσεις υπάρχουν:
  Πόσοι επιβάτες χρησιμοποίησαν το λεωφορείο σε μια μέρα:

Leave a Reply