“Έξυπνη” διάβαση

Μία έξυπνη διάβαση φαίνεται σαν μια απλή κλασική διάβαση με γραμμογράφηση στο οδόστρωμα και προειδοποιητικές πινακίδες. Όταν όμως η διάταξη αντιληφθεί ότι ένας πεζός προσπαθεί να την διασχίσει, ενεργοποιείται αυτόματα και προειδοποιεί τους διερχόμενους οδηγούς, με εναλλασσόμενους φωτεινούς σηματοδότες και φωτιζόμενες πινακίδες.

Αν η διέλευση πραγματοποιηθεί κατά τις νυχτερινές ώρες, οι στύλοι φωτισμού που φωτίζουν τη διάβαση αυξάνουν την έντασή τους στο μέγιστο, ώστε αυτή να γίνει αντιληπτή από τυχόν οχήματα που πλησιάζουν σε αυτή.

Παράλληλα, διάφοροι αισθητήρες καταγράφουν συνεχώς επιπρόσθετα δεδομένα, όπως την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο και άλλες μετεωρολογικές παραμέτρους και τις μεταδίδουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Πηγές

  1. Από το άρθρο ... “Τι είναι η έξυπνη πόλη – Smart City” (06/2021)
  2. Τι είναι η έξυπνη διάβαση πεζών και πως λειτουργεί;
  3. ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

Leave a Reply