“Έξυπνοι” υδρομετρητές … τι είναι;

Οι έξυπνοι υδρομετρητές μεταδίδουν συνεχώς προς την υπηρεσία στοιχεία, που αφορούν στην κατανάλωση αλλά και στις τυχόν βλάβες που μπορεί να υπάρχουν στην οικία του καταναλωτή.

Οι πληροφορίες αυτές φτάνουν στην υπηρεσία την στιγμή που συμβαίνουν, αλλά ταυτόχρονα μεταδίδονται και στον καταναλωτή, ο οποίος λαμβάνει γνώση, όχι μόνο για την καθημερινή του κατανάλωση, αλλά και για ειδικά συμβάντα, όπως π.χ. για κάποια διαρροή, που συνήθως είναι μία βρύση που στάζει.

Η πληροφορία φτάνει πολύ εύκολα στον καταναλωτή, με τη χρήση μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.

 

Πηγές

  1. Από το άρθρο ... “Τι είναι η έξυπνη πόλη – Smart City” (06/2021)
  2. Έξυπνοι υδρομετρητές δίνουν λύσεις στα αγροτικά νοικοκυριά (2022)

  3. «Έξυπνοι» μετρητές ύδρευσης στον Δήμο Διονύσου

Leave a Reply