Πυξίδα στο BBC micro:bit (αισθητήρας εισόδου)

Η ψηφιακή πυξίδα είναι ένας αισθητήρας εισόδου που ανιχνεύει μαγνητικά πεδία. Το BBC micro:bit διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα πυξίδας που ονομάζεται μαγνητόμετρο.

 

Η Πυξίδα (μαγνητόμετρο) είναι ένας αισθητήρας που μπορεί να ανιχνεύει το μαγνητικό πεδίο της γης, επιτρέποντας έτσι να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση που το BBC micro:bit δείχνει. Η μαγνητική πυξίδα του BBC micro:bit είναι ένας από τους δύο αισθητήρες που επισημαίνονται στο πίσω μέρος (ο άλλος αισθητήρας είναι το επιταχυνσιόμετρο).

Η έξοδος από την πυξίδα είναι σε μοίρες.

Αν είναι 0 τότε δείχνει το Βορρά

Αν είναι 90 τότε δείχνει την Ανατολή 

Αν είναι 180 δείχνει το Νότο 

Αν είναι 270 τότε δείχνει τη Δύση.

Βελτιώνουμε το αποτέλεσμα της απόδοσης αποτελεσμάτων αν θέσουμε όρια ... π.χ. αν είναι

Αν (<45 τότε είναι Βορράς κατά προσέγγιση).

Αλλιώς αν (<135 ... κατά προσέγγιση Ανατολή)

Αλλιώς αν (<225 ...Νότο)

Αλλιώς Δύση

 

Πηγές:

131054_ΤΖΕΤΖΟΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ1.pdf - apothesis

 

Leave a Reply