Συνδεση WEDO2 στο MIND+

  1. Τρέχουμε πρώτα το scratchlink ή βεβαιωνόμαστε ότι τρέχει.
  2. Ανοίγουμε το mind+
  3. Πηγαίνουμε στις επεκτάσεις
  4. Επιλέγουμε το μενού Function
  5. Καλούμε την επέκταση που λέγεται Lego Education WEDO2 (ανεβαίνει πιο ψηλά που σημαίνει ότι ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες εντολές)
  6. Επιλέγουμε <--Πίσω
  7. Στο μενού εντολών "Συνάρτηση" εμφανίζονται οι εντολές που αφορούν στο WEDO2
  8. Πατάμε το πορτοκαλί θαυμαστικό για να γίνει η σύνδεση με το hub του WEDO2 και ξεκινά η αναζήτηση (start searching)
  9. Πατάμε πάνω στο hub του WEDO2 το κουμπί για να αρχίσει να αναβοσβήνει το γαλάζιο φωτάκι
  10. Όταν το φως σταθεροποιηθεί σημαίνει πως έχει επιτευχθεί η σύνδεση, πατώντας GoTo Editor και μπορούμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις εντολές 

 

 

 

Leave a Reply