23-01-11

Η ΚΑΜΕΡΑ από την ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΑΣΗ  ¨βλέπει¨ το λεωφορείο ...

Που  κινείται με motor στους μπροστινού τροχούς και  ... 

το λεωφορείο σταματά

Αν η κάμερα δει (αναγνώριση εικόνας) λεωφορείο σταματάει (wedo motor) το λεωφορείο
Όταν σταματήσει το λεωφορείο περιμένει 10"
Wedo1 αισθητήρας και motor

Motor για πόρτα

Αν η πόρτα είναι κλειστή πόρτα να την ανοίξει 

Αν ο αισθητήρας απόστασης δει κάποιον επιβάτη να περιμένει ανοίγει η πόρτα του λεωφορείου

Ή

 

Αν ο αισθητήρας απόστασης δει την ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΑΣΗ  να περιμένει λίγο και μετά να ανοίγει η πόρτα του λεωφορείου

  • Μπορεί να μην πιάσει ο αισθητήρας τον πελάτη
  • Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας για τους πελάτες
  • Μπορεί να μην πιάσει ο αισθητήρας τον πελάτη
  • Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας για τους πελάτες

 

 

Πότε σταματάει το μοτέρ της πόρτας;

Πως καταλαβαίνει ότι η πόρτα άνοιξε

Motor για πόρτα
Mind+ 2

Wedo2 -2

Βλέπει ότι  μπαίνει επιβάτης και μειώνει τις κενές θέσεις (διαθέσιμες )   Ξεκινάμε από άδειο λεωφορείο : θέσεις =25

Αν οι κενές θέσεις γίνουν 0 τότε δεν μπαίνει  άλλος επιβάτης

(δεν ανοίγει η πόρτα εισόδου)

Βλέπει ότι  βγαίνει επιβάτης και αυξάνει τις κενές (διαθέσιμες θέσεις)
Mind+ 2

Wedo2 -2

Ανεμιστήρας ξεκινάει όταν η θερμοκρασία είναι  >28

 

 

Leave a Reply