Αισθητήρας απόστασης Wedo2

(Πηγή: Παραδείγματα αυτοματισμών με WeDo | Φώτιος Φωτεινάκης Aug. 29, 2017)

 

Το «φωτεινό λαμπάκι» και ο αισθητήρας απόστασης στο περιβάλλον «WeDo 2.0+Scratch 3.0» (1η Δραστηριότητα) (ΦΕΒ 2019, Του Νίκου Δαπόντε,)

Leave a Reply