Παραδοτέο portfolio (Κανονισμός διαγωνισμού ρομποτικής 2023)

Κάθε ομάδα θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά φάκελο με το portfolio που να περιέχει:

A. Τα έγγραφα με τη συναίνεση των γονέων για τη χρήση των φωτογραφιών τους ή βίντεο στα οποία φαίνονται τα πρόσωπα τους.
B. Μια σύντομη περιγραφή του έργου (έγγραφο word) που θα τονίζεται το πρόβλημα που αυτό επιλύει.
C. Το αρχείο/α με το πρόγραμμα σε Scratch ή/και Mind+ .
D. Ένα φάκελο (zip) με τα αρχεία με φωτογραφίες όπου να φαίνονται τα στάδια της κατασκευής και ειδικότερα οι κατασκευές των μηχανισμών.
E. Ένα αρχείο (ή το link του) τουλάχιστον από ένα βίντεο όπου οι μαθητές θα παρουσιάζουν περιγράφοντας και δείχνοντας τη λειτουργία της κατασκευής, με έμφαση στους αυτοματισμούς (zoom-in για να φαίνεται ο αυτοματισμός) σε λειτουργία και το μέγεθος του να μην υπερβαίνει τα 100ΜΒ. (Άκρως απαραίτητο σε περίπτωση που ο διαγωνισμός διεξαχθεί διαδικτυακά).
F. Το αρχείο με το κωδικΌραμα (σε xls ή pdf ή png ή jpg).

Για τα παραπάνω θα δημιουργούν ξεχωριστοί φάκελοι με ονόματα Α, B, C, D, E, και F μέσα στο dropbox της ομάδας στον οποίο θα φορτωθούν τα προαναφερθέντα απαιτούμενα αρχεία (όχι συμπιεσμένα όλα μαζί σε ένα zip).

Με ευθύνη του προπονητή ο φάκελος του portfolio υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα με συγκεκριμένη ημερομηνία που κοινοποιείται από τον WRO-Hellas (τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη συμμετοχή τους στον περιφερειακό διαγωνισμό της περιοχής τους).
Έργα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα είναι στη διακριτική ευχέρεια της Κριτικής Επιτροπής να αποφασίσει αν θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και θα αξιολογηθούν.

Βήματα για την υποβολή του portfolio:
● Οι ομάδες θα δημιουργήσουν λογαριασμό dropbox που θα τους ανήκει και εκεί θα αναρτήσουν το portfolio. Προσοχή: Θα πρέπει να παρέχεται η άδεια πρόσβασης σε τρίτους (στους κριτές του διαγωνισμού).
● Το link που οδηγεί στο dropbox της ομάδας θα κοινοποιηθεί στον WRO Hellas. Συγκεκριμένα οι ομάδες θα επεξεργαστούν την αρχική φόρμα εγγραφής τους και θα συμπληρώσουν το πεδίο «Απαιτούμενα παραδοτέα» με το link προς το dropbox τους.
● Οι ομάδες μπορούν να βρουν και να επεξεργαστούν τη φόρμα εγγραφής ανά πάσα στιγμή ανατρέχοντας στα εισερχόμενά τους και συγκεκριμένα στο email με θέμα «Επιβεβαίωση συμμετοχής» και αποστολέα την eventora.

 

Πηγή: Κανονισμός διαγωνισμού ρομποτικής 2023 (σελ 14)

Leave a Reply