Αυγά Με Μοτίβα (Patterned Eggs) Στο SCIENTIX

Η Δ τάξη του 3ου Δημοτικού Αγίου Δημητριου συμμετείσε στην Scientix STEM Discovery με τη δραστηριότητα  Patterned Eggs!!!! (Ταυτότητα Εισόδου 6948)

Η φετινή εκστρατεία Scientix STEM Discovery είναι μια κοινή διεθνής πρωτοβουλία που συνδιοργανώνεται με το έργο Life Terra. Η πρωτοβουλία προσκαλεί εκπαιδευτικούς, έργα, οργανισμούς, βιβλιοθήκες, σχολεία, πανεπιστήμια, συλλόγους νέων και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής να γιορτάσουν τη σταδιοδρομία και τις σπουδές στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM). Η εκστρατεία διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2024, με αιχμή των δραστηριοτήτων από τις 24 έως τις 30 Απριλίου.

 

 

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM.

Leave a Reply