Απεικόνιση μιας ιδέας με γράμματα

Βίντεο με κινούμενα τυπογραφικά στοιχεία - λέξεις, που αποδίδουν το νόημα της εικόνας.