Η Τυπογραφία

Σχηματική παράσταση εκτύπωσης με τη μέθοδο της τυπογραφίας

Το τυπογραφικό στοιχείο

Βίντεο: Στοιχειοθεσία

Βίντεο: Λινοτυπία

Βίντεο: Μονοτυπία

Βίντεο: Όρθιο τυπογραφικό πιεστήριο και κλισέ