Ελληνικά

Κατηγορία: Κεφάλαιο 3: Μέταλλα

3.1. Αυτοφυή μέταλλα και κράματα

Τα μέταλλα είναι στοιχεία που αποτελούνται από άτομα ίδιου τύπου και συνήθως βρίσκονται σε στερεή κατάσταση σε θερ­μοκρασία δωματίου (εκτός από τον υδράργυρο). Στοιχείο εί­ναι μια καθαρή ουσία που αποτελείται από ένα είδος υλικού που δε μεταβάλλεται υπό …

3.2. Οι ιδιότητες των μετάλλων

Κάθε μέταλλο έχει χαρακτηριστικές ιδιότητες οι οποίες μπο­ρεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με άλλα μέταλ­λα. Ταξινομούνται ως εξής: ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Μηχανικές ιδιότητες (π.χ. σκληρότητα, αντοχή, ευθραστότητα) Θερμικές ιδιότητες (π.χ. θερμοκρασία τήξης, θερμική αγωγιμότητα) Ηλεκτρικές ιδιότητες …

3.3. Η ιστορία της μεταλλουργίας

Τα πρώτα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αντικειμένων ήταν τα αυτοφυή μέταλλα (π.χ. χρυσός, άργυρος, αυτοφυής χαλκός) κατά τη Νεολιθική περίοδο (6800-3300 π.Χ.). Τα μεταλλικά αντικείμενα αυτής της περιόδου (π.χ. κοσμήματα) κατασκευάζονταν εύκολα με τη χρήση εργαλείων …

3.4. Η χρήση των μετάλλων κατά την αρχαιότητα

Αυτοφυή μέταλλα (χρυσός, άργυρος και χαλκός) Από τη Νεολιθική περίοδο στην Ελλάδα έχουν διασωθεί μεταλλικά κοσμήματα κατασκευασμένα από αυτοφυή χρυσό, άργυρο και χαλκό. Σ’ αυτή την περίοδο ανήκουν και τα 53 κλεμμένα χρυσά αντικείμενα (Ο Νεολιθικός Θησαυρός) των …