Ασύρματη επικοινωνία με microbit

Electromagnetic spectrum

 

Η ασύρματη επικοινωνία, για παράδειγμα wifi και κινητά τηλέφωνα, είναι ένας δημοφιλής τρόπος σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

2 mico:bit μπορούν να επικοινωνούν ασύρματα (από απόσταση) χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα.

Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από μία κεραία, όπως οι κεραίες στους δρομολογητές wifi. Τα σήματα αυτά μπορούν να ακουστούν από πολλές άλλες συσκευές που είναι συγχρονισμένες.

Η ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία – ραδιοκύματα και μικροκύματα για να στείλει πληροφορία. Τα ραδιοκύματα βασικά είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από μία κεραία όπως οι κεραίες στους δρομολογητές wifi. Έτσι, η ασύρματη επικοινωνία είναι πάντα επικοινωνία εκπομπής, broadcast. Με άλλα λόγια, τα σήματα από τους wifi δρομολογητές μπορούν να ακουστούν από άλλες wifi συσκευές που είναι συγχρονισμένες στην ίδια ραδιοσυχνότητα), κάτι ανάλογο γίνεται και με τα micro:bits.

Broadcast: στα δίκτυα, επικοινωνία broadcast σημαίνει ότι το μήνυμα από έναν αποστολέα μεταδίδεται σε όλους τους παραλήπτες στο δίκτυο.

Διεύθυνση εκπομπής (broadcast).broadcast).
Μία διεύθυνση broadcast είναι μία ειδική διεύθυνση που ορίζει όλες τις συσκευές στο δίκτυο που πρέπει να παραλάβουν το μήνυμα. Για επικοινωνία broadcast, χρειάζεστε όλα τα micro:bits να έχουν το ίδιο αναγνωριστικό ομάδας ράδιο. Αυτό το αναγνωριστικό θα είναι η διεύθυνση broadcast. Η διαδικασία μοιάζει με την διαδικασία συντονισμού στο σωστό κανάλι για να λάβετε τηλεοπτική εκπομπή.

Σ’ ένα micro:bit, η διεύθυνση εκπομπής μπορεί να ρυθμιστεί από το αναγνωριστικό ομάδας του ράδιο του micro:bit.

Όλα τα micro:bits με τα οποία θέλουμε να επικοινωνήσουμε, πρέπει να έχουν το ίδιο αναγνωριστικό ομάδας.

 

Πηγή και άσκηση για εφαρμογή: Τηλέγραφος - Ασύρματα 

 

https://vservou2.wordpress.com/category/microbit/

Leave a Reply