Οι εφευρέσεις και η σημασία του έργου του Γουτεμβέργιου

Bίντεο με τις εφευρέσεις του Γουτεμβέργιου και τη σημασία του έργου του.

Δείτε και Gutenberg Bible in British Library